שותפים עסקיים

הערכים המובילים אותנו ביחסים עם השותפים שלנו הם אמינות, שקיפות והוגנות.
 אנחנו רואים בשותפים שלנו לא פחות מאשר המשפחה המורחבת של פרידפיין.

אומנות הבלגי

מאה פלוס

עוז גלעדי

ג׳ובארן

כורה וגל

חזי קפלן

בהו ג׳ורג׳

איירון

ביעד